Certec är en avdelning inom Institutionen för designvetenskaper. Vi tillhör Lunds tekniska högskola, som är en del av Lunds universitet.

Du blir snart automatiskt skickad till vår hemsida www.certec.lth.se

Certec is a division of the Department of Design Sciences at the Faculty of Engineering at Lund University.

You will be automatically redirected to our website www.certec.lth.se